24print s.r.o. divize iDigitisk

Informace o sloučení společností 24print s.r.o. a iDigitisk s.r.o.

10. 9. 2015

Vážení obchodní partneři,

 

dovolujeme si Vám sdělit, že v souladu s dlouhodobou strategií rozvoje došlo s účinností k 1.9.2015 k fúzi sloučením obchodních společností 24print s.r.o. a iDigitisk s.r.o.

 

Nástupnickou společností je společnost 24print s.r.o., se sídlem Praha 3, Bořivojova 818/99, PSČ 130 00, IČ: 27561135, C 113790 vedená u Městského soudu v Praze.

 

Na společnost 24print s.r.o. přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění společnosti iDigitisk s.r.o., která zanikla a byla vymazána z obchodního rejstříku. Současně přešla na společnost 24print s.r.o. všechna práva a povinnosti zaniklé společnosti iDigitisk s.r.o.

 

Nástupnická společnost 24print s.r.o. bude pokračovat jak ve své původní podnikatelské činnosti, tak i v dosavadní činnosti zaniklé společnosti iDigitisk s.r.o. v nezměněném rozsahu. Nástupnická společnost 24print s.r.o. bude současně bez jakýchkoliv změn a přerušení realizovat existující objednávky na dodávky služeb a jiných plnění.

 

Ve vztahu s našimi obchodními partnery nedochází k žádným zásadním změnám. Veškeré smluvní dokumenty a ujednání zůstávají nadále platné a účinné bez omezení, aniž by bylo nutné je ve výše uvedené souvislosti měnit či uzavírat smlouvy nové, nebo činit jakékoliv jiné právní kroky.

 

V souladu se shora uvedenou změnou Vás prosíme o úpravu údajů ve Vašich informačních systémech a v rámci veškeré korespondence s námi. Pro veškerou korespondenci a fakturaci, prosím, používejte již výhradně údaje nástupnické společnosti 24print s.r.o.:

 

Sídlo společnosti:

24print s.r.o.

Bořivojova 818/99

130 00 Praha 3

Poštovní adresa:

24print s.r.o.

divize iDigitisk

Sokolovská 100/94

186 00 Praha 8 - Karlín

IČ: 27561135

DIČ: CZ27561135

Bankovní spojení: 107-7894280217 / 0100 KB Praha

 

www.24print.eu

 

Děkujeme za dosavadní spolupráci a omlouváme se za případné administrativní komplikace, které Vám mohou vzniknout v důsledku této změny.