Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky

Pravidla přípravy dokumentů

Formát tiskových podkladů

Tiskové podklady přijímáme ve formátu PDF nebo PostScript. Pro velkoformátový tisk je možné zaslat i formát TIF. Není možné tisknout ze souborů JPG, GIF, DOC, PPT apod.

V případě, že tiskové podklady nedokážete připravit, obraťte se na nás, dokážeme si poradit s různými otevřenými dokumenty (včetně programů Microsoft Word či Powerpoint), a podklady pro tisk připravíme sami. Kalkulaci na zpracování dat Vám rádi připravíme, kontaktujte nás zde.

Měřítko

Dokumenty (a následně tiskové podklady z nich vytvořené) připravujte pokud možno v měřítku 1:1. Pro velkoformátové tisky (billboardy, velké bannery apod.) je možné použít i jiná měřítka - 1:2, 1:5, 1:10. Správný formát tisku je ale nutné uvést do objednávky. Rovněž je vnodné měřítko vložit do názvu souboru (např. 1000x1800_1ku2.pdf).

Spadávka a bezpečná zóna

Máte-li grafiku umístěnou až ke kraji dokumentu, je potřeba, aby přesahovala až za hranu dokumentu a to alespoň 3 mm (u vizitek či malých dokumentů stačí 2 mm). Je to z důvodu tolerance při finálním oříznutí dokumentu na čistý formát po jeho vytištění. Ze stejného důvodu neumisťujte důležité grafické prvky blíže než 3 mm od okraje. Nepoužívejte rovněž tenké linky (1-2 mm) na okraji dokumentu.

Barevnost

Doporučujeme používat CMYK barvy definované v dokumentu, pokud to aplikace, ve které dokument připravujete, umožňuje. RGB barvy po dohodě převádíme na CMYK - FOGRA 39.

Profily

Při tisku ignorujeme vložené ICC profily.

Přímé Pantone barvy

  • pro malonákladový a velkoplošný tisk doporučujeme rozložit do CMYK
  • pro digitální nátisk je možné je ponechat, počítejte ale s tím, že barevná simulace nemusí vždy odpovídat

Rozlišení použitých obrázků

Optimální rozlišení obrázků při velikosti 1:1 pro naše jednotlivé tiskové technologie jsou:

  • Digitální nátisk – 250-300 PPI (Pixel Per Inch – obrazových bodů na palec)
  • Maloformátový tisk – 200-300 PPI
  • Velkoformátový tisk – 150 PPI

Vícestránkové dokumenty

Nechte v přirozeném pořadí stran.

Archování

Dokumenty (vizitky, brožury apod.) nearchujte, dodejte v PDF jednotlivé strany.