Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky

Pravidla vytváření PDF

Pravidla vytváření PDF

  • Pokud je to možné, nevytvářejte PDF přímým exportem – ačkoliv většina aplikací podporuje přímý export dokumentu do PDF, doporučujeme vytvářet PDF přes uložení do PostScriptu a následně vytvořit PDF pomocí Adobe Distilleru. Vyhnete se tak nejčastější chybě a to průhlednostem v PDF.
  • PDF obsahuje ořezové značky (soutiskové značky a škály barev nepotřebujeme)
  • PDF obsahuje spadávku 3-4 mm (u vizitek a malých dokumentů stačí 2 mm)
  • vícestránkové dokumenty nearchujte, nechte je po stránkách, tak jak je máte ve zdrojovém dokumentu
  • vícestránková publikace rozdělená do více PDF – do pojmenování dokumentu zahrňte rozsah stran (např. brozura_001-050.pdf, brozura_051-100.pdf)

Standard PDF/X-1a:2001

PDF/X-1a:2001 je bezpečný standard pro předávání tiskových podkladů v polygrafickém průmyslu

Tiskové PDF

použijte, pokud vaše aplikace neumožňuje vytvořit standard PDF/X-1a:2001

  • verze PDF 1.3 (Adobe Acrobat 4)
  • barevnost CMYK
  • neobsahuje vrstvy a průhlednosti – to je zaručeno již verzí PDF
  • všechna písma použitá písma v dokumentu vložená do PDF