Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky

Příprava dat

Pravidla přípravy dokumentů

Tisková data přijímáme ve formátech PDF a PS, případně TIF (pro velkoformátový tisk).
Formát tiskových podkladů, měřítko, spadávka a bezpečná zóna, barevnost, Pantone barvy, rozlišení obrázků, vícestránkové dokumenty, archování.

Nestandardní tiskové podklady - upozornění na problematické programy
Podklady vytvořené v online grafických designerech Canva a Serif Affinity Designer bohužel vykazují oproti profesionálním grafickým programům určených pro sazbu, zlom a úpravu fotografií např. Adobe InDesign, QuarkXPress nebo Adobe Photoshop značnou chybovost po ripu dat. Data jsou v režimu RGB (včetně textů), což může znamenat barevné rozdíly mezi tím, co vidí zákazník a vytištěným produktem, fotografie pruhují, deformují se či vypadávají fonty apod. Z tohoto důvodu jsme nuceni veškeré podklady vytvořené v designerech Canva a Serif Affinity Designer upravovat a teprve následně tiskově zpracovávat. Vzhledem k časové náročnosti kontroly a úpravy dat jsme nuceni připočítávat za zpracování materiálu v Canva či Serif Affinity Designer paušální částku 50 Kč bez DPH za každý zaslaný soubor.
Podklady, které nebudou dodány dle „Pravidel přípravy dokumentů“ na webu iDigitisk.cz v sekci „Příprava dat“, budou zpoplatněny dle časové náročnosti úpravy dat.
Zákazník bude předem na tuto skutečnost upozorněn a bude mu zaslán odhad ceny za grafickou úpravu k odsouhlasení.

Pravidla vytváření PDF

Pokud je to možné, nevytvářejte PDF přímým exportem – ačkoliv většina aplikací podporuje přímý export dokumentu do PDF, doporučujeme vytvářet PDF přes uložení do PostScriptu a vytvoření PDF pomocí Adobe Distilleru.

Nastavení počítače

Nastavení programů pro vytváření PDF a správa barev.
Soubory PPD, nastavení Adobe Distilleru, nastavení tisku a exportu, správa barev

Vytváření PDF - Adobe InDesign - postcript

Vytvoření postcriptového souboru a následné převedení do PDF pomocí Adobe Distilleru. Tato metoda je složitější, je ale nejbezpečnější z hlediska bezchybnosti dat pro tisk.

Vytváření PDF - Adobe InDesign - export

Tato metoda je rychlejší, jednodušší a vede přímo k vytvoření tiskového PDF. Možnost výskytu chyb je ale vyšší než při tvorbě PDF přes postcript.

Nastavení Adobe Distilleru

Adobe Distiller slouží k převedení postcriptových souborů (PS) z programů Adobe do PDF.

Vytváření PDF - Adobe Illustrator

PDF z Illustratoru je možné vytvořit buď vytvořením postcriptu a tvorbou PDF Adobe Distillerem nebo přímým exportem. Bezpečnějším způsobem je tvorba přes Adobe Distiller.

Vytváření PDF - Adobe Photoshop

Nastavení programu Adobe Photoshop pro tvorbu tiskového PDF.

Vytváření PDF - CorelDraw

Nastavení programu CorelDraw pro tvorbu tiskového PDF.

Vytváření PDF - QuarkXpress

Nastavení programu QuarkXPress pro tvorbu tiskového PDF.

Příprava podkladů pro personalizaci

Podklady pro personalizaci - vzorový mustr, prázdný mustr, databáze.

Zpracování dokumentů v DTP

Seznam programů, ve kterých jsme data schopni zpracovat. Podklady nutné ke zpracování.

FTP připojení

Údaje pro FTP připojení, nastavení připojení v programech Total Commander (shareware) a FileZilla (freeware).