Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky

Odkazy

Odkazy

Oborový server o grafice a DTP – česky www.grafika.cz

PDF/X – mezinárodní standardy pro předávání tiskových dat – česky www.pdf-x.cz

European Color Initiative (ECI) – stažení ICC profilů – anglicky www.eci.org

The Ghent PDF Workgroup (GWG) – doporučení pro tvorbu tiskových podkladů a stažení doporučených nastavení – anglicky www.gwg.org