Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky

Příprava podkladů pro personalizaci

Umíme pro Vás připravit personalizované dokumenty podle připravené šablony. V personalizovaných dokumentech se může měnit textový i obrazový obsah.

Jako podklady nám dodejte:

  • vzorový mustr, který obsahuje statická obsah a vzorově vyplněný měnící se obsah
  • prázdný mustr – obsahuje pouze statický (neměnící se) obsah
  • správně pojmenované obrázky či grafiky, které se mají v personalizovaném dokumentu měnit
  • texty ve formě databáze – např. tabulku v Microsoft Excelu. Tabulka musí být správně strukturovaná. Řádky odpovídají jednotlivým výsledným stránkám personalizovaného dokumentu. Sloupce odpovídají měnícím se položkám na stránkách. Pokud se mají měnit obrázky, je potřeba, aby tabulka obsahovala sloupec (sloupce) s názvy obrázků. Nezapomeňte na správné skloňování (např. oslovení)