Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky

Formáty papírů

Formát papíru řady A je definován tak, že papír má velikosti stran v poměru 1:√2. Základním formátem je A0 s plochou 1 m2. Další formáty této řady vznikají postupným půlením delší strany. Nejčastěji používaný formát A4 má rozměry 210 × 297 mm.

Formáty řady B mají rozměry dané geometrickým průměrem rozměrů stejného a nejbližšího většího formátu řady A (např. formát B2 je průměrem formátů A2 a A1).

Formáty papíru


A B
0 841 x 1189 mm 1000 x 1414 mm
1 594 x 841 mm 707 x 1000 mm
2 420 x 594 mm 500 x 707 mm
3 297 x 420 mm 353 x 500 mm
4 210 x 297 mm 250 x 353 mm
5 148 x 210 mm 176 x 250 mm
6 105 x 148 mm 125 x 176 mm
7 74 x 105 mm 88 x 125 mm

Formáty obálek

Formát (mm)
C4 229 × 324
C5 162 × 229
C6/5 114 × 229
DL 110 × 220
C6 114 × 162