Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky

Výroční zprávy

KALKULACE A OBJEDNÁVKA VÝROČNÍCH ZPRÁV

Formáty a vazby

Obvyklým formátem při tisku výročních zpráv je standardní formát A4, používají se ale rozličné jiné - s lehce upravenými poměry stran či čtvercové. Vazby se vybírají s ohledem na počet stran - pro vyšší počty V2 lepená, pro nižší počty V1 šitá, případně kroužková twin vazba. Brožuru ve formátu A3 jsme schopni vytisknout pouze s kroužkovou vazbou (případně vazbou V2 lepenou s externím tiskem obálky, tuto variantu ale není možné spočítat v kalkulačním formuláři). Kvůli technologickým omezením archového tisku rovněž není možná výroba tiskoviny s vazbou V1 šitou ve formátu A4 naležato (rozložený formát 594x210).

Materiál

Běžně se volí pro obálku vyšší gramáž papíru (200-300 g), případně lesklá či matná laminace (jednostranná). Pro vnitřní strany je vhodné volit papír o gramáži 100 – 160 g.
Přehled standardních materiálů pro digitální tisk je zde.

Povrchová úprava

Obálka se často pro zvýšení odolnosti a estetické hodnoty leskle nebo matně jednostranně laminuje.

Kalkulace

Do formuláře vždy zadávejte výsledný formát tiskoviny. Pokud chcete obálku tisknout na jiný materiál, zaškrtněte ji.
Důležitý je výběr vazby (V2, V1, kroužková twin drátěná). U vazby V1 a V2 zadáváte počet stran
Pokud vyberete vazbu V1 šitou, musí mít počet stran dělitelný čtyřmi! Pokud data takto připravená nemáte, je nutné je buď obsahově upravit na daný počet, přidat prázdné stránky či zvolit jinou vazbu (např. kroužkovou).
Pozor, u kroužkové vazby se na rozdíl od vazeb V1 nebo V2 zadává počet listů!

Do předvolby jsme zvolili formát A4, vazbu V2, obálku na 250 g matná křída, tisk 4/0 s matnou laminací 1/0 a 40 stran vnitřku plnobarevně (4/4), 40 stran na papír 120 g matná křída.

KALKULACE A OBJEDNÁVKA VÝROČNÍCH ZPRÁV